Genom teatern och sången utvecklas inte bara en självkänlsa, utan glädje och gemenskap. Att få uttrycka sig,våga stå i centrum och utforska olika sidor hos sig själv. Det borde vara alla ungas rätt. För genom detta forum ser jag som producent hur dessa människor växer. Ungdomar som får utvecklas inom dessa områden kommer bli trygga och kärleksfulla vuxna som vågar vara sig själva och acceptera andra, precis som de är. Och det är ju precis så vi vill att världen ska vara.

 

Ju mer vi är tillsammans

Är du intresserad av teater och sång? Hör då av dig till mig. Vi behöver alltid statister, och ibland fler skådespelare. Maila ditt intresse till: mariastansert@hotmail.com

Copyright © All Rights Reserved