Dansarna

Danserna har blivit ett viktigt inslag i våra shower och evenemang. Upplägget har också sett olika ut från år till år. Vår koreograf Isabella sätter den mesta koregrafin, och ibland dansar hon även själv i uppsättningarna. Dansarna för nästa år är från hennes egen dansgrupp "Isabella movement".

Copyright © All Rights Reserved